بازدید اکیپ خدمات پس از فروش شرکت الکترود یزد به یکی دیگر از پروژها
مشخصات پروژه : ٢٠ كيلومتر ابتدائی خط لوله انتقال گاز ٥٦ اينچ خط هشتم سراسری ، حدفاصل نقطه صفر پارس جنوبی (عسلویه ) تا ایستگاه شیر اخند
كارفرما پروژه :  شركت مهندسي توسعه گاز
مشاور پروژه : شركت قدس نيرو
پيمانكارپروژه :  شركت ايران آروين
الکترودهای مصرفی : E6010-8010P1
اعضای اکیپ بازرسی و  خدمات پس از فروش شرکت الکترود یزد شامل :
آقای مهندس مجید درویش پور
آقای علیرضا سلطانپور