تشکیل جلسه مشترک واحد تحقیق و توسعه  با استاتید و دانشجویان متالوژی دانشگاه یزد به منظور پیش دفاع پایان نامه دو نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد متالورژی در شرکت الکترود یزد  برگزار گردید  .

photo_2016-03-14_12-51-34 photo_2016-03-14_12-51-38

این پایان نامه ها با همکاری واحد تحقیق و توسعه شرکت الکترود یزد تهیه گردیده است .
عناوین پایان نامه ها :
– بهبود مقاومت به سایش فلز جوش حاصل از الکترود ER 70S در فرایند GMAW (خانم مهندس مهدیه مظفری )
– بررسی تاثیر ویژگی های ساختاری و فیزیکی سلولز بر خواص تکنولوژیکی و متالوژیکی جوشکاری با الکترودهای سلولزی E 8010-P1
(خانم مهندس فرزانه دهقان )

photo_2016-03-14_12-51-48

photo_2016-03-14_12-51-41 photo_2016-03-14_12-51-45

تقدیر مدیر واحد تحقیق و توسعه  به نمایندگی از شرکت الکترود از دانشجویان فوق

photo_2016-03-14_12-51-52 photo_2016-03-14_12-51-55