آزمایشگاه‌  شرکت الکترود یزد   در تاریخ ۷ مهرماه سال ۱۳۹۴ موفق به تمدید گواهینامه تأیید صلاحیت ISO/IEC 17025 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران گردیده است. اخذ استاندارد ISO/IEC 17025، اطمینان از کیفیت و صحت نتایج را برای مشتریان آزمایشگاه‌ها فراهم می‌کند. به‌طوریکه نتایج آزمون، تکرارپذیر و تکثیرپذیر و همچنین قابل ردیابی به استانداردهای بین‌المللی مرجع خواهند بود.

در تاریخ ۷ مهرماه سال جاری از طرف مرکز ملی تایید صلاحیت ایران آقای فرخ مسلمی به عنوان سرارزیاب ، آقای دکتر مجید عبدولی  ارزیاب  قسمت مکانیک ، سرکارخانم سوسن اسماعیل پور ارزیاب قسمت  شیمی وهمچنین آقای مهندس محمد حسین تاج الدین قسمت کیفی را مورد ارزیابی قرار دادند.

معرفی آزمایشگاه الکترود یزد

آزمایشگاه الکترود یزد به عنوان زیرمجموعه شرکت الکترود یزد  ، فعالیت های خود را هم زمان با تاسیس شرکت الکترود در سال ۱۳۵۴ آغاز نمود. و به تدریج به گسترش امکانات آزمایشگاه شیمی و  متالوژی خود اضافه نمود و علاوه بر انجام آزمونها  مورد نیاز شرکت  به ارائه خدمات به صنایع دیگر اقدام می نماید . در سال های اخیر با اخذ گواهینامه  ISO 17025، تأییدیه صلاحیت از مؤسسه استاندارد مرکز ملی تایید صلاحیت ایران سطح کیفی و کمی خدمات این آزمایشگاه ارتقاء یافته است:

برخی از مشتریان آزمایشگاه الکترود یزد

مرکز پژوهش متالوژی رازی

اداره استاندارد و تحقیقات استان یزد

اداره استاندارد و تحقیقات استان همدان

اداره استاندارد و تحقیقات استان کهگیلولیه و بویر احمد

شرکت جوشیران

شرکت گاوش گستر

شرکت صنایع مفتولی زنجان

شرکت الکترود اعتماد

شرکت الکترود ایساتیس

دامنه کاربرد آزمایشگاه الکترود

ردیف نام محصول عنوان آزمون محدوده کاربرد مرجع
۱ فلز جوش الکترودهای قلیایی کم هیدروژن هیدروژن باقیمانده در فلز جوش ۱ to 35 CC ANSI/AWS A4.3
۲ پودر ، فلزات و فلز جوش انواع الکترود جوشکاری تعیین درصد کربن ۰٫۰۲ to 4.5% JIS G 1312 – Annex3

JIS Z 2615

۳ پودر ، فلزات و فلز جوش انواع الکترود جوشکاری تعیین درصد گوگرد ۰٫۰۰۴ to 4.5% JIS G 1312 – Annex7

JIS Z 2616

۴ پودر ، فلزات و فلز جوش انواع الکترود جوشکاری تعیین درصد فسفر ۰٫۰۰۴ to 2% W10-L13
۵ چسب سیلیکات پتاسیم و / یا سدیم تعیین درصد

Na2O ، k2O ، SiO 2

K2O=Max 20%

Na2O=Max20%

SiO2= Max39%

ISIRI 845

W10-L08

۶ چسب سیلیکات پتاسیم و / یا سدیم تعیین مقدار آب و ماده خشک Water:0-60%

Solid:0-60%

ISIRI 5776

Clause 3-1

۷ چسب سیلیکات پتاسیم و / یا سدیم تعیین بومه و دانسیته Boume: 0-70

Density: 1-2 gr/cm3

W10-L06
۸ پودر ، فلزات و فلز جوش انواع الکترود جوشکاری تعیین مقدار عناصر فلزی

(Co-Cr-Ni-V-Mo-Mn-Cu)

Mn : 0.03-2%

Ni: 0.003-1%

Cr : 0.002-2%

Mo : 0.01-1%

Cu : 0.003-1%

V : 0.005-1%

Co : 0.01-0.5%

JIS G 1257

۲-آزمایشگاه مکانیک

ردیف نام محصول عنوان آزمون محدوده کاربرد مرجع
۱ فلز جوش انواع الکترود جوشکاری و مواد فلزی ضربه چارپی up to 290 J

up to -45Cº

ISO 148-1

AWS B4.0

۲ فلز جوش انواع الکترود جوشکاری و مواد فلزی کشش Up to 15 Ton ASTM A370

ASTM E8M

AWS B4.0

۳ انواع الکترود جوشکاری وضعیت ظاهری ————- AWS A5-1 partC  Clause  ۲۱

ISIRI 871

Section 3    Clause  ۲

۴ انواع الکترود جوشکاری ابعادی ————- AWS A5-1 partC  Clause  ۲۰

ISIRI 871

Section 1

Clause 5

۵ انواع الکترود جوشکاری نشانه گذاری ————- AWS A5-1 partC  Clause  ۲۵

ISIRI 871

Section 3

Clause  ۳

آزمایشگاه الکترود یزد آمادگی دارد در راستای دامنه کاربرد خود با شرکتهای مربوطه همکاری­های لازم را به عمل آورد .