عناوین استانداردهای ملی عبارتند از :
۱- مواد مصرفی جوشکاری – الکترودهای توپودری غلافدار برای جوشکاری قوسی نیکل و آلیاژهای آن با گاز محافظ و بدون محافظ – طبقه بندی
۲- مس و آلیاژهای آن – مفتول برای مصارف عمومی
۳- آزمون های مخرب جوش در مواد فلزی – آزمون سختی سنجی اتصلات باریک جوشکاری شده با باریکه الکترونی و لیزر ( آزمونهای نوپ و ویکرز)
اعضای تیم تدوین شرکت عبارتند از
۱- آقای دکتر مجید فاخری – مدیر تحقیق و توسعه
۲- آقای مهندس کاظم عمانی – مدیر تولید
۳- آقای مهندس مهدی راستی – مدیر کنترل کیفیت